MÓJ KOSZYK

KOSZYK JEST PUSTY

MOJE ULUBIONE

PRZECHOWALNIA JEST PUSTA

Regulamin

KONTAKT

Kontakt z naszy sklepem internetowym można uzyskać pod numerem tel 606 854 360 (od pn. do pt. w godz. 8.00-20.00), pod adresem poczty elektronicznej sklep@dekoradom.pl bądź poprzez   formularz kontaktowy, po uprzednim zalogowaniu w panelu klienta, na witrynie sklepu.

OBJAŚNIENIA

Klient - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną, dokonująca zakupów za pośrednictwem sklepu internetowego dekoradom.pl>
Konsument - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych dokonująca zakupów za pośrednictwem sklepu internetowego dekoradom.pl w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową
Przedsiębiorca - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.

Sklep Dekora Dom- internet


Dekora Dom prowadzi sprzedaż towarów w zorganizowanym sklepie internetowym dekoradom.pl. za pośrednictwem sieci Internetowej.
Do korzystania ze sklepu internetowego niezbędne są urządzenia z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową.
oraz konto poczty elektronicznej (e-mail).

ZAMAWIANIE TOWARÓW

Zamówienia przyjmowane są za pośrednictwem strony internetowej dekoradom.pl
Aby zawrzeć umowę, należy złożyć zamówienie.
Towary w sklepie internetowym są opisane i zwymiarowane. Na stronie internetowej znajdują się informacje o właściwościach towaru, cenie, materiale,z którego jest wykonany itp.
Klient zamawiając towar dokonuje jego wyboru, w sposób właściwy dla danej rzeczy określając  ilość  zamówionego towaru, a w razie potrzeby podając inne szczegółowe informacje, które są wymagane w celu prawidłowego złożenia zamówienia.
Klient po złożeniu zamówienia, ma prawo do jego anulowania w całości bez żadnych konsekwencji.

INSTRUKCJA - JAK KUPOWAĆ ?

Po wybraniu przez Klienta towaru, należy kliknąć ikonkę "DODAJ DO KOSZYKA".
Produkt zostaje przeniesiony do koszyka.
Jeżeli Klient chce kontynuować zakupy, może dodawać kolejne produkty do koszyka.
Jeżeli Klient chce zakończyć procedurę zakupów, należy kliknąć w ikonę koszyka znajdującą na górze strony.
Po wejściu na stronę koszyka, należy klikamy REALIZUJ ZAMÓWIENIE i wprowadzić dane niezbędne do wysyłki zamówionego towaru.
Klient ma do wyboru dwa sposoby dokonywania zakupów: tzw. "szybkie zakupy", niewymagające logowania, albo zakupy z logowaniem,
Po wprowadzeniu danych adresowych należy kliknąć ikonkę "ZAPISZ", wówczas wyświetlą się dostępne metody płatności. Po wybraniu metody płatności należy kliknąć ikonkę "DALEJ" a następnie POTWIERDŹ ZAKUP
Na każdym etapie składania zamówienia można je anulować zaprzestając przechodzenia kolejnych kroków i wychodząc z podstrony służącej do składania zamówienia. Zamówienie, które nie zostanie doprowadzone przez Klienta do końca, zostanie automatycznie anulowane.
Na podany przez Klienta adres e-mailowy zostanie wysłany e-mail potwierdzający odebranie zamówienia Klienta. W treści wiadomości e-mail Klient otrzyma zindywidualizowany numer zamówienia, którego podanie umożliwia m.in. ustalenie stanu realizacji zamówienia.

CENY

Ceny podawane są w złotych polskich i są cenami brutto.
Cena podana na stronie w chwili składania zamówienia jest ceną końcową,, wiążącą Klienta.
Nie da się zmianić cen po złożeniu zamówienia.
Ceny towarów nie obejmują kosztów dostawy. Całkowity koszt zamówienia obejmuje łączną cenę zamówionych towarów wraz z kosztami wysyłki.

DOSTĘPNOŚĆ TOWARÓW

Wszystkie towary przedstawiane na stronie internetowej mają ograniczoną ilość.
W wyjątkowych sytuacjach np. równoczesnego złożenia zamówienia tego samego towaru przez wielu Klientów, może zdarzyć się, że towar ten nie będzie już dostępny. W tej sytuacji Klient będzie poinformowany o braku możliwości zakupu. Decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia) podejmie po konsultacji z Dekora Dom

ODBIÓR I CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Dostawy towaru realizowane są jedynie na terenie Polski.
Zamówienie zostaje przekazane do realizacji w ciągu 1 dnia roboczego od jego złożenia.
Jeżeli wybrany towar jest dostępny, zazwyczaj towar wysyłany jest następnego dnia. Dekra Dom zastrzega sobie możliwość realizacji zamówienia w ciągu maksymalnie 14 dni roboczych od przekazania zamówienia do realizacji

FORMA PŁATNOŚCI ZA ZAMÓWIENIE

Za pobraniem
Szybki przelew
Przelew tradycyjny

UMOWA

Informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu dekoradom.pl nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz.459 ze zm.) (dalej jako "Kodeks cywilny").

WYKONANIE UMOWY – TERMIN

Dekora Dom zobowiązuje się do przekazania towaru kurierowi w terminie do 14 dni roboczych od przyjęcia zamówienia do realizacji lub do poinformowania Klienta o braku dostępności towaru.          Dostawy realizujemy jedynie na terenie Polski.

PRAWO ODSTĄPIENIA

Klient ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni od daty odebrania towaru. W razie odstąpienia przez Kupującego od umowy, umowa uważana jest za niezawartą, a wzajemne świadczenia stron podlegają zwrotowi.
Odstąpienie przez Klienta będącego konsumentem od umowy wymaga złożenia przez niego oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Można to zrobić np. poprzez wypełnienie  formularza Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość zgodnego z załącznikiem nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 683) (ściągnij dokument w PDF). Oświadczenie o odstąpieniu może zostać wysłane mailem na adres: sklep@dekoradom.pl lub na piśmie na adres: Dekora Dom Małgorzata Oleksy, Ul.Zegadłowicza 35, 34- 100 Wadowice . Oświadczenie o odstąpieniu  musi zostać wysłane do Dekora Dom przed upływem czternastu dni od odbioru towaru.
Klient musi zwrócićzakupiony towar będący przedmiotem zwrotu w przeciągu 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy.
Oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz zwracany towar należy wysłać na adres:
Dekora Dom Małgorzata Oleksy, Ul.Zegadłowicza 35, 34 -100 Wadowice
Klient będący konsumentem w razie zwrotu towaru, zobowiązany jest pokryć bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy do Dekora Dom tzn. koszt odesłania towaru.
W razie odstąpienia od umowy płatności dokonane do Dekora Dom przez Klienta będącego konsumentem, w tym koszty dostarczenia towaru, zostaną zwrócone Klientowi  na podany przez Klienta będącego konsumentem numer rachunku bankowego w ciągu maksymalnie 14 dni od dnia otrzymania przez Dekora Dom rzeczy zwracanej..
Zwracany towar powinien być w stanie niezmienionym, tzn. nie może nosić śladów użytkowania.
Klient  ponosi pełną odpowiedzialność za obniżenie wartości rzeczy będące wynikiem skorzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech oraz funkcjonowania zakupionej rzeczy.
W sytuacji zwrotu towaru zakupionego w ramach akcji promocyjnej  Klient będący konsumentem zrezygnuje z udziału w akcji promocyjnej w której zakupiono towary i utratci prawa do nabycia towaru na warunkach promocyjnych.
W przypadku zwrócenia towaru zakupionego w ramach akcji promocyjnej, Dekora Dom na nowo naliczy cenę zakupionych towarów.
Klient będący konsumentem obowiązany jest wysłać na swój koszt przesyłkę  towarem zwracanym do Dekora Dom., Dekora Dom nie przyjmuje przesyłek pobraniowych.

REKLAMACJA
Dekora Dom dokłada wszelkich starań, aby oferowany przez sklep internetowy towar był wolny od wad oraz pełnowartościowy. Jednakże gdyby pomimo starań towar posiadał wady fizyczne lub prawne w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego bądź był niezgodny z umową, Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji.
W przypadku wadliwości zamówionego towaru, Dekora Dom odpowiada z tytułu rękojmi za wadę fizyczną towaru, o ile została ona stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Klientowi będącemu konsumentem.
Klient będący przedsiębiorcą utraci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeśli nie zbadał rzeczy w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił Delora Dom o wadzie, a w przypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później – jeśli nie zawiadomił Dekora Dom niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
Zgłoszenie  reklamacyjne wraz z towarem należy wysłać na adres:Dekora Dom Małgorzata Oleksy ul. Zegadłowucza 35, 34-100 Wadowice
W przypadku braku danych niezbędnych do rozpatrzenia roszczeń dotyczących wadliwego towaru wynikających z rękojmi, Dekora Dom niezwłocznie po zapoznaniu się z treścią żądania Klienta, zwróci się do Klienta o ich uzupełnienie.
Dekora Dom w ciągu 14 dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji Klienta będącego konsumentem z tytułu rękojmi i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.
W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji Dekora Dom niezwłocznie wymieni towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Nie wpływa to na możliwość złożenia przez Klienta oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku braku możliwości wymiany towaru lub usunięcia wady towaru Dekora Dom zwróci Klientowi należność niezwłocznie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
W przypadku nie uwzględnienia reklamacji, towar zostanie odesłany Klientowi wraz z uzasadnieniem odmowy uwzględnienia reklamacji.
W sytuacji negatywnego rozpatrzenia reklamacji, jak również w przypadku dochodzenia przez Klienta roszczeń, Klient może rozwiązać spór bez udziału sądu powszechnego, korzystając z mediacji lub sądownictwa polubownego. W tym celu należy dostarczyć do instytucji, przed którą będzie toczyło się postępowanie, odpowiedni wniosek o mediację lub wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym.

REZYGNACJA Z ZAMÓWIENIA - anulowanie zamówienia
Klient ma prawo do rezygnacji z zamówienia aż do chwili wysyłki towarów.
Klient ma dwie możliwości aby skorzystać z ww. uprawnienia:
należy wysłać maila na adres dekoradom.pl z ważnością wysoką oraz zatytułować go: "Rezygnacja z zamówienia nr...". Rezygnacja z zamówienia będzie skuteczna tylko, jeżeli dotrze do sklepu przed wysyłką zamówionego towaru.
kontakt ze sklepem internetowym pod numerem telefonu 606 854 309 (od poniedziałku do niedzieli w godz. 8.00-20.00) bądź poprzez formularz kontaktowy, po uprzednim zalogowaniu w panelu klienta, na witrynie sklepu online.

UDOKUMENTOWANIE SPRZEDAŻY
Dekora Dom każdorazowo dokumentuje sprzedaż towarów za pośrednictwem sklepu internetowego dekoradom.pl zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego, w tym ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 1221) (dalej: „ustawa o VAT”), dostarczając Klientowi paragon fiskalny lub fakturę VAT.

DANE OSOBOWE - Bezpieczeństwo i ochrona
Administratorem danych osobowych Klienta sklepu internetowego dekoradom.pl jest Dekora Dom Małgorzata Oleksy, ul.Zegadłowicza 35, 34-100 Wadowice
Dane osobowe Klienta przetwarzane będą przez Dekora Dom wyłącznie dla celów wykonania umowy oraz realizacji zamówienia.
Bez odrębnej zgody Klienta dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 922) (dalej: „ustawa o ochronie danych osobowych”).
Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz możliwość ich poprawiania.
Podanie danych jest dobrowolne, jednakże bez ich podania nie jest możliwe wykonanie umowy oraz realizacja złożonego zamówienia, w tym wystawienia dowodu sprzedaży (paragonu lub faktury VAT) oraz wysyłki produktów.
Klient może wyrazić zgodę na przetwarzanie w celach marketingowych swoich danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych w celu przekazywania Klientowi materiałów reklamowych oraz informacji o akcjach promocyjnych, marketingowych i prowadzącym sklep internetowy – Dekora Dom, w tym na przesyłanie Klientowi za pośrednictwem poczty elektronicznej newslettera.

PLIKI COOKIES
Serwis dekoradom.pl wykorzystuje pliki cookies.


Zapisz się do newslettera i odbierz 10% na pierwsze zakupy